ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  

Menu

เงื่อนไขคุ้มที่ 1

 • ชำระเงินตามเงื่อนไขหน้าเคาน์เตอร์ที่รับรถ Hertz โดยผ่านบัตรเครดิตธนชาต เท่านั้น
 • ส่วนลดค่าเช่า 55% จากราคามาตรฐาน ราคารวมประกันภัยพื้นฐาน แบบมีค่าความรับผิดชอบของลูกค้าต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี (2,000-10,000) บุคคลที่ 3 และผู้ขับขี่ร่วม 1 ท่าน ไม่จำกัดกิโลเมตรและรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ณ วันที่รับรถ บริษัทฯ ขอนุมัติวงเงิน 10,000 บาท ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นนอกเหนือจากการชำระค่าเช่า
 • ราคาไม่รวมประกันภัยบุคคลและทรัพย์สิน และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ราคาและสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • การเช่ารถ 1 วันเท่ากับ 24 ชั่วโมง, ชั่วโมงที่เกิน คิด 1 ใน 4 ของราคาค่าเช่าปกติเกินจาก 4 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
 • เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดเป็นไปตามที่ Hertz Car Rental ประเทศไทยเป็นผู้กำหนดและขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขคุ้มที่ 2
รับคะแนนสะสมสูงสุด X4* เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับเพิ่มคะแนนสะสมตามที่กำหนด (ตามตาราง)

ประเภทบัตรBlack
Diamond
Blue
Diamond
Diamond
Platinum
บัตรประเภทอื่นๆ
คะแนนที่ได้รับX4X3X3X1

เงื่อนไขคุ้มที่ 3 การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% (หมวดท่องเที่ยว)

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดท่องเที่ยว (โรงแรม-ที่พัก/ บริษัททัวร์/ รถเช่า ยกเว้นสายการบิน) ภายในประเทศ (ชำระสกุลเงินบาทไทย) สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ / หรือต่างประเทศ ตาม MCC Code ที่ระบุโดย VISA และ Master Card เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ตามที่ระบุ และได้รับ SMS ตอบกลับว่าท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการฯ แล้วเท่านั้น โดยลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 61 – 31 พ.ค. 61 ลงทะเบียนร่วมรายการพิมพ์ TLD ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 • การรับเครดิตเงินคืน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปสำหรับหมวดท่องเที่ยว และทำรายการแบบชำระเต็มจำนวน โดยธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืน ตามแต่ละช่วงของวงเงินในยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป (ตามตาราง) โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายจะไม่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด45, 000 บาท /หมายเลขบัตรตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับหมวดท่องเที่ยว โดยคำนวณจากยอดซื้อสินค้าและบริการ(ตามขั้นในตาราง)
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปบัตรประเภทอื่นๆบัตร Black Diamond
5,000 บาทขึ้นไป100 บาท120 บาท
20,000 บาทขึ้นไป500 บาท600 บาท
มากกว่า 90,000 บาทขึ้นไป2,700 บาท4,500 บาท
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรต้องทำการติดต่อเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขคุ้มที่ 4 การใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืน 10%

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรฯ เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ตามวันที่ทำรายการ
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมอยู่ในบัตร และมียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายจากร้านค้าหมวดที่ร่วมรายการในวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
 • กำหนดการใช้คะแนนเพื่อเป็นเครดิตเงินคืน 10% สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดการใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้และต้องเป็นการทำรายการที่มีจำนวนเต็ม 100 บาทเท่านั้น เศษของจำนวนเงินไม่ถึง 100 บาท ไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนได้) ตัวอย่าง ยอดใช้จ่าย 5,550 บาท ตัดคะแนนที่ 5,500 คะแนน เท่ากับเครดิตเงินคืน 550 บาท ซึ่งลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน (Code: 115008) โดยโทร. 1770 ทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
 • คะแนนสะสม T-Rewards จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรเครดิต ตามจำนวนที่ทำการแลกคะแนนในวันที่ทำการแลกเครดิตเงินคืน ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรในวันทำการถัด จากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะปรากฎตามใบแจ้งยอดของเดือนถัดจากเดือนที่บัตรทำรายการ
 • กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่ครบตามจำนวนเท่ากับยอดซื้อ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการเครดิตเงินคืนตามรายการใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อให้
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได
 • คะแนนสะสมที่แลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*เงื่อนไขอื่นๆ:

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย เท่านั้น (บัตรเครดิตเพื่อองค์กร ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้าหรือโดยทุจริต การซื้อบัตรของขวัญ บัตรเติมเงินทุกประเภท การซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่ไม่ใช้ในหมวดร้านอาหาร/ท่องเที่ยว ร้านอาหาร รายการผ่อนชำระหรือ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงรายการเงินคืนที่เกิดจาก Refund ทุกประเภท
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ธนาคารฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรเครดิตควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิป ไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 • ธนาคารเป็นเพียงสื่อกลางการชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าหรือสถานบริการใดๆ กรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้า โดยตรง
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืน ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่ยังคงมีสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อของธนาคารฯ หรือสอบถาม โทร 1770 กด 0 กด 2


 

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"