ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  


สถานที่ให้บริการ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ประตู 7 - 8
เลขที่ 999 ถนนบางนาตราด กม. 15 หมู่ 10 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
        +66 8 6779 5456, +66 8 5917 9903     +66 2134 2117
       
        24 ชั่วโมง (จันทร์ - อาทิตย์)
        13°41'34.6"N 100°45'06.2"E   เปิดดูแผนที่

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

  ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 222 หมู่ 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
        +66 8 6342 8674     +66 2535 2178
       
        08:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        13°55'11.3"N 100°36'08.6"E   เปิดดูแผนที่

กรุงเทพฯ - สาทร

  สำนักงานใหญ่ สาทร
เลขที่ 72/8-9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
        +66 8 2790 6194, +66 8 2790 6195     +66 2266 4360
       
        07:00 - 19:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        13°43'23.1"N 100°31'59.6"E   เปิดดูแผนที่

พัทยา

  665 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
        +66 3841 6648, +66 9 8282 5615     +66 3841 6648
       
        08:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        12°57'14.7"N 100°53'24.8"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานแม่สอด

  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่สอด
เลขที่ 498 หมู่.1, ถนนเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
        +66 9 5695 2469    
       
        08:30 - 18:30 (จันทร์ - อาทิตย์)
        16°42'07.0"N 98°32'36.5"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
        +66 5327 3011, +66 8 5917 9983     +66 5328 5276
       
        07:00 - 21:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        18°46'12.0"N 98°58'04.6"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
        +66 5379 8252, +66 8 3540 6157     +66 5379 8252
       
        08:00 - 21:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        19°57'07.4"N 99°52'59.6"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
        +66 9 2509 1414    
       
        07:00 - 19:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        16°46'57.0"N 100°16'50.4"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานน่านนคร

  3/19 ถนน วรวิชัย ตำบล ในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
        +66 6 5946 6489     -
       
        08:00 - 18:30 (จันทร์ - อาทิตย์)
        18°47'55.5"N 100°46'57.8"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
เลขที่ 297 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
        +66 9 2509 1441     +66 4524 1942
       
        08:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        15°14'48.7"N 104°52'14.6"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานอุดรธานี

  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานอุดรธานี
เลขที่ 224 หมู่ 1, ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
        +66 8 354 79111, +66 4293 1827     +66 4293 1780
       
        08:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        17°23'13.6"N 102°46'31.5"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานขอนแก่น

  อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น
เลขที่ 68/24 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
        +66 8 5064 0382     +66 4346 8070
       
        07:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        17°23'13.6"N 102°46'31.5"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานภูเก็ต

  อาคารใหม่ผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1
เลขที่ 211/2 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83140
        +66 6 1401 9489 Inter, +66 8 5917 9905 Domestic     +66 7632 8550
       
        24 ชั่วโมง (จันทร์ - อาทิตย์)
        8°06'39.9"N 98°18'23.2"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานสมุย

  52/15 หมู่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
        +66 7796 0105, +66 8 5917 9952     +66 7796 0105
       
        08:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        9°33'22.4"N 100°03'51.5"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานกระบี่

  ท่าอากาศยานกระบี่ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้า
เลขที่ 133 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
        +66 8 1567 0905     +66 7570 1635
       
        08:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        8°05'58.4"N 98°58'58.9"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

  ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 73 หมู่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
        +66 7744 1323, +66 8 1835 8079     +66 7744 1324
       
        08:00 - 20:00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        9°08'02.1"N 99°08'32.9"E   เปิดดูแผนที่

หาดใหญ่

  เลขที่ 2576 หมู่ที่ 4 ถ.สนามบิน - ลพบุรีราเมศวร์
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110
        +66 6 1392 0077     +66 7426 0939
       
        08.00 - 20.00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        6°94'18.25"N 100°40'42.41"E   เปิดดูแผนที่

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

  เลขที่ 184 หมู่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
        +66 8 4599 3593    
       
        08.00 - 20.00 (จันทร์ - อาทิตย์)
        8°32'54.0"N 99°56'15.8"E  


 

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"