ภาษาไทย   /   English   /   中文  

    Call Center +66-2266-4666  


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา HERTZ Fun Club


Hertz Thailand Fun Club Membership

ยินดีต้อนรับสู่ Hertz Fun Club!
สมัครสมาชิกโปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนในหน้าถัดไป คุณก็สามารถเพลิดเพลิน ขับสนุกและปลอดภัยไปกับการเดินทางของคุณ

กรุณากรอกรายการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสาร
(ใบขับขี่, บัตรประชาชน, หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุ)
ส่งมาที่ loyalty@hertzthailand.com
***สงวนสิทธิ์ลงทะเบียนให้เฉพาะรายที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น (รอรับการยืนยันกลับทางอีเมล์ภายใน 2-4 สัปดาห์)
 
- จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้น สำหรับทำธุรกรรมการเช่ารถทุกครั้ง
- ผู้สมัครมีใบอนุญาตขับขี่ , บัตรประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง)
- ผู้สมัครมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
- สมาชิก Hertz Fun Club สามารถเช่ารถ ณ สถานที่รับรถในประเทศไทยเท่านั้น 
- ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนจะมีเครื่องหมายดอกจัน (*)
 
*สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น*  
**ยอดใช้จ่ายจากการเช่ารถจะเริ่มสะสม หลังจากยืนยันการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว**
***เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก ลูกค้าจำเป็นต้องมียอดใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใน 1 ปี***
 ขั้นที่ 1 - รายละเอียดส่วนบุคคล   (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ชื่อและวันเกิด
ชื่อ *
ชื่อกลาง
นามสกุล *
วันเกิด *
สัญชาติ *
หมายเลขบัตรประชาชน *
วันหมดอายุบัตร *
หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ *
วันหมดอายุบัตร *
ประเทศที่ออกใบอนุญาตขับขี่ *


 

© 2014 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"