ภาษาไทย   /   English   /   中文  

      Call Center +66-2266-4666  

รุ่นรถ

Honda City (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 4 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : Honda City (Auto) or Toyota New Yaris Ativ , Toyota Vios Or Similar
จองเลย
Honda City Hatchback (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ

ผู้โดยสาร : 4 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Honda Civic (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 5 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Honda CR-V (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 5 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Toyota Fortuner (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 7 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Toyota Yaris (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 4 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Ora Good Cat (Auto) หรือเทียบเท่า
ไฟฟ้า เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 4 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Toyota Veloz(Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 7 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Honda HR-V (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 5 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
Toyota Innova (Auto) หรือเทียบเท่า
เกียร์อัตโนมัติ
ผู้โดยสาร : 7 
กระเป๋าเดินทาง : 1     2 
เทียบเท่า : N/A
จองเลย
หมายเหตุ: รถยนต์ที่แสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น รุ่นของรถยนต์ในกลุ่มอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความพร้อมในการให้บริการและมีคุณลักษณะต่างกันไป เช่น ที่นั่งผู้โดยสาร พื้นที่จุกระเป๋า และระยะทางที่ขับขี่
คำว่า "หรือเทียบเท่า" หมายถึง รถยนต์ที่เช่าอาจไม่ใช่รุ่นและ / หรือ แบบเดียวกับที่แสดงให้เห็น แม้จะเป็นรถยนต์ในกลุ่มเดียวกัน แต่มีขนาดและสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่คุณจะได้รับ ขึ้นอยู่กับรุ่นและแบบที่ให้บริการในขณะทำการเช่ารถ โดยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับรถยนต์ที่ระบุในคำขอของคุณ หากเราไม่สามารถจัดหารถยนต์ตามกลุ่มรถยนต์ที่คุณขอมาได้ เราจะให้บริการรถยนต์ในกลุ่มถัดไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม


 

© 2024 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"