ภาษาไทย   /   English   /   中文  

      Call Center +66-2266-4666  


อุปกรณ์เสริม / ประกันภัย
 
เครื่องนำทางระบบดาวเทียม(จีพีเอส) :

ต้องแจ้งความต้องการเช่าล่วงหน้าที่แผนกรับจอง ราคา 214 บาท/วัน(ราคารวมVAT 7%) และสูงสุดไม่เกิน 3,210 บาท(ราคารวม VAT 7%)
 
 
 
เบาะที่นั่งสำหรับเด็ก :

ในกรณีเช่าเบาะที่นั่งสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต ต้องแจ้งแผนกรับจองล่วงหน้า โดยราคาอยู่ที่ 321 บาท/วัน (ราคารวม VAT 7%) ต่อสัญญาเช่า และสูงสุดไม่เกิน 3,210 (ราคารวม 7%VAT)
 
   
 
 
ประกันภัย :

ประกันภัยขั้นพื้นฐาน(CDW): เป็นประกันภัยที่รวมอยู่ในค่าเช่ารถประเภทขับเอง ผู้เช่ามีความรับผิดชอบสูงสุด 10,000 บาทในกรณีที่รถเกิดความเสียหาย และประกันคุ้มครองความเสียหายทรัพย์สินสูงสุด 1 ล้านบาทต่อคน สำหรับรถทุกรุ่น

ประกันภัยเพิ่มเติม(SCDW): เป็นประกันภัยชั้นหนึ่ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียหายทั้งคัน ผู้เช่ามีความรับผิดชอบลดจาก 10,000 บาท เป็น ศูนย์บาท สำหรับรถทุกรุ่น ซึ่งสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้ดังนี้

ประเภทรถ ราคาประกันภัย SCDW ต่อวัน (ราคารวม VAT 7%)
รถเล็ก 214 บาทต่อวัน
รถกลาง 321 บาทต่อวัน
รถใหญ่ 535 บาทต่อวัน

**หมายเหตุ ราคาประกันภัย SCDW สูงสุดไม่เกิน 6,420 บาทต่อสัญญาเช่า
 
 
 
 


 

© 2024 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"